Přepěťová ochrana - bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

048

Dostupnost ve dnech:

519 Kč

Koupit

Přepěťová ochrana - bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

 

Přepěťová ochrana BrOK® SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena k ochraně citlivých vstupů anténních zesilovačů STA, SAT konvertorů a TV přijímačů připojených koaxiálním kabelem 75 Ohm vedoucím od TV a SAT antén z venkovního prostředí (LPZ 0B,C). Ochrana se připojuje ke chráněnému koaxiálnímu kabelu jako průchozí kabelová spojka F-F s konektory typu F75.

Ochrana chrání připojené přístroje i při přímém úderu blesku do jímačů hromosvodové soustavy objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs).

Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné elektrické připojení s ekvipotenciální přípojnicí EP objektu (obvykle k podružné přípojnici EP nebo k ochrannému vodiči PE rozvodu nn) nejkratším vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.

Ochrana se připojuje mezi koax. svod od antény (nebo SAT konvertoru) a chráněný vstup STA nebo TV přijímač jako průchozí kabelová spojka s konektory typu F75/F-F.

Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA, 8/20 µs nebo ekvivalentem.
Měřené kmitočtové pásmo:  10 MHz - 2150 MHz
Činitel útlumu na kmitočtu 2150 MHz:  lepší než -0,3 dB
Činitel přizpůsobení na kmitočtu 2150 MHz:  lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP:  2,5 kA, 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP:< ± 35 Vp-p pro t≥ 250 ns

Připojení ochrany:

• k signálové cestě: jako průchozí kabelová spojka s konektory F75/F-F
• k ekvipotenciální přípojnici systému: izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem, připojeným k ochraně šroubem M5 (oko a šroub M5 jsou příslušenstvím ochrany)
• Montážní poloha: libovolná     
• Rozměry-obrys: 25 x 55 mm     
• Hmotnost: 74 g     
• Třída krytí: IP20
Důležité upozornění:

U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 00/01/06 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

 

 

   

   Košík  

   Žádné zboží

   Poštovné 0 Kč
   Celkem 0 Kč

   K pokladně